Terapia ręki dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Każda terapia jest indywidualna i składa się z ćwiczeń wzmacniających obręcz barkową, ćwiczeń manualnych i precyzyjnych ręki, stymulacji prioprioceptywnej. Bardzo ważnym elementem jest również usprawnienie motoryki dużej i wzmocnienie całego ciała. Tak naprawdę od tego zaczyna się terapię.
Dodatkowo podczas zajęć terapii ręki pracuje się nad poprawnym chwytem, dysocjacją palców, lepszym pismem czy większym skupieniem podczas pracy wykonywanej z zaangażowaniem rąk.

Cele terapii ręki są uzależnione od tego, czego pacjent oczekuje od terapii, co dla niego jest ważne, a także od jego możliwości, wieku oraz indywidualnych predyspozycji i systematyczności. Indywidualny program terapii ręki ma jednak kilka wspólnych celów, a są nimi: poprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk, poprawa sprawności manualnej, ingerencja
w sprawność grafomotoryczną, wzmocnienie koncentracji, poprawa umiejętności chwytu, rozwijanie umiejętności planowania ruchu, poprawa koordynacji oko–ręka, nauka przekraczania linii środka ciała, pobudzenie czucia powierzchownego i głębokiego.

Scroll to Top