Cena zawiera koszty materiałów na których pracujemy z dzieckiem/ dorosłym podczas zajęć.
* Cena zajęć zależna jest od liczby uczestników jak również tematyki i formy zajęć.
* Przy wyborze zajęć cyklicznych, cena przedstawiana jest w formie PAKIETÓW zawierających zniżkę.
* Szczegółowa cena ustalana jest indywidualnie z odbiorcą, dotyczy to w szczególności placówek oświatowych.

Po uzyskanie dodatkowych informacji zachęcam do kontaktu.

Scroll to Top